Set system path variable in Windows

Set system path variable in Windows

When you need to run some application from the Windows terminal, it’s not very often you need to do this but if you’re for example going to run a Java .jar file to start your Minecraft server, it can be convenient to tell Windows where your Java JRE is located and you do not need to reference it by path every time. Setting these system path variables is pretty much the same on all Windows machines and it’s easy if you know where to look. In this tutorial you will learn how to set a system path variable in Windows.

read more

Varning för bluff tävlingar & lotterier på Facebook

Varning för bluff tävlingar & lotterier på Facebook

Först och främst måste man vara över 18 år för att delta i lotterier över Internet eller mobil. Men för att hålla i en utlottning så finns det vissa krav, krav som knappats uppfylls av Facebook sidor så som Elektronikvinnaren eller FB-Tävlingar & Erbjudanden. En privatperson eller ett Företag får inte hålla i lotteri utan Lotteriinspektionens godkännande – för att få hålla i ett Lotteri behöver man vara en ideell förening som en sportförening.

read more

Varning för NuNames.nu

Varning för NuNames.nu

Domän registratorn NuNames.nu har funnit med ganska länge men jag har aldrig egentligen planerat att skaffa domän via dem då jag alltid för enkelhetens skull registrerat via mitt webbhotell.  Men så uppmärksammades jag av ett erbjudande som jag inte kunde motstå – nämligen en valfri .NU domän helt gratis! Jag registrerade min domän och var mycket nöjd, men sedan när jag skulle ändra namn server inställningarna så blev jag något häpen.

read more